Nízkoenergetické provedenie domu ES

Postavte svoj dom z tých najlepších technológií na slovenskom trhu. Realizáciou domu v nízkoenergetickom prevedení získate moderný dom, šetrný k životnému prostrediu, poskytujúci významnú úsporu na energiách spotrebovaných pri prevádzke domu.

Zateplenie strechy domu v hrúbke 280 mm

Tepelná izolácia podhľadu posledného podlažia je vkladaná medzi a pod krokvy krovu, pri type "bungalov"medzi spodné pásnice priehradových väzníkov a nad ne. Tvorí ju minerálna vlna hr. 280 mm λ = 0,039 W / m.K, zvyčajne 160 mm medzi krokvami a 120 mm pod nimi. Materiál MULTIROCK. Alternatívne môžu byť izolácie zosilnené.

Izolačné trojsklá do okien

Okná a balkónové dvere sú v štandardnom prevedení tvorené šesťkomorovým plastovým profilom GEALAN 8000 prípadne VEKA SOFTLINE 70AD s celoobvodovým kovaním s mikrovetraním.¨

Zasklenie je realizované izolačným trojsklom 4-12-4-12-4, Ug = 0,6 W / m 2 .K. Podľa želania klienta je možné okenný profil opatriť medziokenné mriežkou.

Vykurovanie a ohrev úžitkovej vody

Ako zdroj tepla je štandardne navrhnutý kondenzačný kotol na zemný plyn. Súčasťou dodávky je závesný kotol ÚK typu Junkers CerapurCompact ZWB 24-1 DE s prietokovým ohrievačom TUV (priamy ohrev, rozsah výkonu 3,3 - 25,2 / 24,7 kW) a odťahom spalín turboventilací napr. Ceraclass. Vykurovacia sústava je vodná ústredné vykurovanie. Kompletné rozvody sú vedené v podlahe. V kúpeľni je štandardne použitý radiátor (vykurovací rebrík) KORADO-LINEAR.

Skladba a izoláce podláh domu

Podlahové betonové mazaniny sú realizované vyztuženým strojným betónom v hr. 60mm. Sú uložené na separačnú vrstvu PE fólie, ktorá oddeluje tepelnú izoláciu a tvorí povrchovú vrstvu ťažkej betónovej plávajúcej podlahy.Okolo stien sú použité dilatačné pásky.

- pri sociálnom zariadení, v chodbe a technických miestnostiach z keramickej dlažby (cena materiálu v štandardnom prevedení 6,72, - EUR/ m2 - bez DPH - podľa výberu klienta, pri inej cene materiálu je táto cena zúčtovateľná)

- v obývačke lamelová laminátová krytina s plávajúcou montážou hr. 8 mm systém Click trieda 32, AC4 podľa výberu investora zo vzorkovníka dodávateľa - v ostatných izbách a na chodbe 2.NP je použitá lamelová laminátová podlaha s plávajúcou montážou prevedenie v triede 23 podľa výberu klienta zo vzorkovníka dodávateľa.

Obvodové konštrukcie domu

Kompletné zvislé konštrukcie - nosné, výplňové a rozdeľovacie sú navrhnuté zo systému presného murovania - plynosilikátových (pórobetónových) tvárnic Xella-YTONG. Pre vonkajšie obvodové steny sú navrhnuté tvarovky P4-500 s hrúbkou murovania 250 mm (príp. Iné podľa potrebnej pevnosti konštrukcie a návrhu projektanta).

Je možné použitie iných murovacích technológií. Ako alternatívu odporúčame murivo z materiálu presný brúsený tehlový dierovaný kváder Wienerberger - POROTHERM na montážnu penu tj. Systém 24 Profi.

1 Zateplenie strechy domu v hrúbke 220 mm 2 Izolačné trojsklá do okien 3 Vykurovanie a ohrev úžitkovej vody 4 Skladba a izoláce podláh domu 5 Obvodové konštrukcie domu