Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie

Štandardné služby klientom

iconstandardní provedení domu ES iconprogram MLADÁ RODINA iconprogram ZLATÉ RUČIČKY iconprogram NULOVÁ HOTOVOST iconmin. objem dodávky HUS Popis jednotlivých SLUŽEB

Podpora pri hľadaní a kúpe pozemku icon icon icon icon icon V rámci predstavebnej prípravy pomáhame klientom s hľadaním pozemku na stavbu rodinného domu a prípadne vedieme rokovania o kúpe pozemku. Služba je v cene rodinného domu v prípade, že klient uzavrie zmluvu o dielo a stavba bude spoločnosťou Ekonomické stavby, s.r.o. dokončená v dohodnutom rozsahu.
Pomoc s financovaním pozemku icon icon icon icon icon Klienti môžu využiť službu pomoc s financovaním pozemku na stavbu rodinného domu, ktorej podstatou je koordinácia vo finančných ústavoch. Využitie tejto služby je podmienené poskytnutím úplných a pravdivých informácií o aktuálnej finančnej situácii klienta. Hypotekárny úver predpokladá dodržanie metodík financujúcej banky.
Individuálny projekt domu icon icon icon icon icon Individuálnu projektovú dokumentáciu tvoríme postupným zapracovaním požiadaviek klienta na vzhľad, dispozičné usporiadanie a materiálovú skladbu v jednotlivých fázach predstavebnej prípravy (návrh, štúdia RD). Služba je v cene rodinného domu v prípade, že klient uzavrie zmluvu o dielo a stavba bude spoločnosťou Ekonomické stavby, s.r.o. dokončená v dohodnutom rozsahu.
Stavebné povolenie icon icon icon icon icon Zabezpečenie povolenia realizácie stavby je v cene rodinného domu v prípade, že klient uzavrie zmluvu o dielo a stavba bude spoločnosťou Ekonomické stavby, s.r.o. dokončená v dohodnutom rozsahu.
Pomoc s financovaním stavby icon icon icon icon icon Klienti môžu využiť službu pomoc s financovaním stavby rodinného domu, ktorej podstatou je koordinácia vo finančných ústavoch. Využitie tejto služby je podmienené poskytnutím úplných a pravdivých informácií o aktuálnej finančnej situácii klienta. Hypotekárny úver predpokladá dodržanie metodík financujúcej banky.
Klubové výhody ES
(Kupónová knižka)
icon icon icon icon icon Klienti, ktorí využívajú klubové výhody ES majú možnosť čerpať zľavy od dodávateľov Ekonomických stavieb. Tieto zľavy sú čerpané prostredníctvom kupónov. Kupóny sú distribuované vo forme kupónových knižiek. V prípade záujmu je možné na recepcii ES požiadať o zaslanie kupónovej knižky.

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov