Štandardné služby klientom

štandardné prevedenie domu ES program ŠIKOVNÉ RUČIČKY program MLADÁ RODINA program NULOVÁ HOTOVOSŤ Popis jednotlivých SLUŽIEB

Podpora pri hľadaní a kúpe pozemku icon icon icon icon V rámci predstavebnej prípravy pomáhame klientom s hľadaním pozemku na stavbu rodinného domu a prípadne vedieme rokovania o kúpe pozemku. Služba je v cene rodinného domu v prípade, že klient uzavrie zmluvu o dielo a stavba bude spoločnosťou Ekonomické stavby, s.r.o. dokončená v dohodnutom rozsahu.
Pomoc s financovaním pozemku icon icon icon icon Klienti môžu využiť službu pomoc s financovaním pozemku na stavbu rodinného domu, ktorej podstatou je koordinácia vo finančných ústavoch. Využitie tejto služby je podmienené poskytnutím úplných a pravdivých informácií o aktuálnej finančnej situácii klienta. Hypotekárny úver predpokladá dodržanie metodík financujúcej banky.
Individuálny projekt domu icon icon icon icon Individuálnu projektovú dokumentáciu tvoríme postupným zapracovaním požiadaviek klienta na vzhľad, dispozičné usporiadanie a materiálovú skladbu v jednotlivých fázach predstavebnej prípravy (návrh, štúdia RD). Služba je v cene rodinného domu v prípade, že klient uzavrie zmluvu o dielo a stavba bude spoločnosťou Ekonomické stavby, s.r.o. dokončená v dohodnutom rozsahu.
Stavebné povolenie icon icon icon icon Zabezpečenie povolenia realizácie stavby je v cene rodinného domu v prípade, že klient uzavrie zmluvu o dielo a stavba bude spoločnosťou Ekonomické stavby, s.r.o. dokončená v dohodnutom rozsahu.
Rezervácia výrobných kapacít icon icon icon icon Rezervujeme Vám výrobné kapacity. Stavba domu tak môže začať v čo najkratšom termíne po ukončení prípravy.
Potvrdenie kvality realizovanej stavby icon icon icon icon Kvalita dokončeného domu je pre nás najvyššou hodnotou. Preto sme tiež siahli k najvyššiemu stupňu posudzovania kvality domov. Na naše domy nechávame urobiť posudok súdneho znalca. Kvalita domu je tak potvrdená nezávislým auditorom.
Osobný prístup icon icon icon icon Osobný manažér projektu Vás prevedie predstavebnou prípravou. Manažér stavby s Vami bude komunikovať výstavbu rodinného domu a riešiť záručný a pozáručný servis domu. Vždy budete mať svoju kontaktnú osobu, ktorá pomôže riešiť stavbu Vášho domu.
Pomoc s financovaním stavby icon icon icon icon Klienti môžu využiť službu pomoc s financovaním stavby rodinného domu, ktorej podstatou je koordinácia vo finančných ústavoch. Využitie tejto služby je podmienené poskytnutím úplných a pravdivých informácií o aktuálnej finančnej situácii klienta. Hypotekárny úver predpokladá dodržanie metodík financujúcej banky.