Doplňujúce informácie

Hypotekárny úver predpokladá dodržanie metodík financujúcej banky. V ES považujeme za interný záväzok vybaviť hypotekárny úver všetkým klientom, ak to bude možné s ohľadom na aktuálnu ponuku slovenských bankových domov.

Mesačné splátky uvedené pri jednotlivých domoch predstavujú predpokladané splátky hypotekárneho úveru a sú kalkulované so vstupnou hotovosťou klienta vo výške 0 EUR (program NULOVÁ HOTOVOSŤ) alebo 8.000 EUR (program MLADÁ RODINA), 30-ročnou splatnosťou hypotekárneho úveru, úrokovou sadzbou 4,19 % p.a., štandardným prevedením rodinného domu podľa Všeobecných obchodných a technických podmienok dodávok rodinných domov spoločnosti Ekonomické stavby s.r.o.

Na účely programu Servisné prehliadky sa dokončeným domom rozumie stavba rodinného domu na kľúč, realizovaná spoločnosťou Ekonomické stavby s.r.o. (kompletná stavebná i technologická časť).

Obsah týchto webových stránok nie je ponukou (návrhom) na uzavretie zmluvy. Zmluvný vzťah vzniká a konkrétne podmienky sú stanovené písomnou zmluvou.

Všetky ceny, výpočty a kalkulácie zodpovedajú podmienkam pre marec 2024.

Ekonomické stavby s.r.o. si vyhradzujú právo na zmeny.Reklamačný poriadok [PDF]