Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie

Doplňujúce informácie

Klienti môžu využiť službu pomoci s financovaním stavby rodinného domu, ktorej podstatou je koordinácia vo bankách. Využitie tejto služby je podmienené poskytnutím úplných a pravdivých informácií o aktuálnej finančnej situácii klienta. Hypotekárny úver predpokladá dodržanie metodík financujúcej banky.

Mesačné splátky uvádzané pri jednotlivých domoch sú kalkulované s počiatočnou hotovosťou klienta vo výške 0 EUR (program NULOVÁ HOTOVOSŤ) alebo 5 643 EUR (program MLADÁ RODINA), so 40 ročnou splatnosťou hypotekárneho úveru, úrokovou sadzbou 2,0% pa štandardným prevedením rodinného domu, podľa Všeobecných obchodných a technických podmienok dodávok rodinných domov Spoločnosti Ekonomické stavby s.r.o.

Pre účely programu Servisné prehliadky sa dokončeným domom rozumie stavba rodinného domu na kľúč, realizovaná spoločnosťou Ekonomické stavby s.r.o. (Kompletná stavebná i technologická časť).

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)

Nepotrebujete vyriešiť financovanie a dom bude financovať z vlastných zdrojov ? Aj pre Vás máme veľa užitočných nástrojov a rád.

Všetky ceny, výpočty a kalkulácie zodpovedajú podmienkam pre marec 2016.

Ekonomické stavby s.r.o. si vyhradzujú právo na zmeny.

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov