Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie

Doplňujúce informácie

Hypotekárny úver predpokladá dodržanie metodík financujúcej banky. V ES považujeme za interný záväzok vybaviť hypotekárny úver všetkým klientom, ak to bude možné s ohľadom na aktuálnu ponuku slovenských bankových domov.

Mesačné splátky uvedené pri jednotlivých domoch predstavujú predpokladané splátky hypotekárneho úveru a sú kalkulované so vstupnou hotovosťou klienta vo výške 0 EUR (program NULOVÁ HOTOVOSŤ) alebo 5 643 EUR (program MLADÁ RODINA), 40-ročnou splatnosťou hypotekárneho úveru, úrokovou sadzbou 1,89 % p.a., štandardným prevedením rodinného domu podľa Všeobecných obchodných a technických podmienok dodávok rodinných domov spoločnosti Ekonomické stavby s.r.o.

Na účely programu Servisné prehliadky sa dokončeným domom rozumie stavba rodinného domu na kľúč, realizovaná spoločnosťou Ekonomické stavby s.r.o. (kompletná stavebná i technologická časť).

Obsah týchto webových stránok nie je ponukou (návrhom) na uzavretie zmluvy. Zmluvný vzťah vzniká a konkrétne podmienky sú stanovené písomnou zmluvou.

Všetky ceny, výpočty a kalkulácie zodpovedajú podmienkam pre marec 2018.

Ekonomické stavby s.r.o. si vyhradzujú právo na zmeny.

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov