Úver na pozemok

Veľmi užitočným pomocníkom pre klientov Ekonomických stavieb je tiež program Úvěr na pozemek. Ako už z názvu programu vyplýva, tento program je určený na rýchle a efektívne financovanie nákupu pozemku.

garant

Andrea Hudecová

garant programu Úver na pozemok

a.hudecova@ekonomicke-stavby.sk

„Ekonomika je vecou rozumu, podnikanie je vecou cti.“

Tento program veľmi dobre poslúži klientom, ktorí chcú po dokončení domu predať byt a zo získaných prostriedkov zaplatiť pozemok. S využitím tohto programu nemusia klienti svoj byt predávať predčasne a sťahovať sa do podnájmu. Druhou skupinou, využívajúcou program Úver na pozemok sú klienti, ktorí chcú celú stavbu, ako aj nákup pozemku financovať z hypotekárneho úveru. Program Úver na pozemok im poskytuje možnosť zakúpiť pozemok a následne vybaviť jednu výhodnejšiu hypotéku na dom a pozemok. Taký postup je výrazne výhodnejší, ako vybavovanie samostatnej hypotéky na pozemok.

Rýchlosť

Hlavnou prednosťou tohto programu je rýchlosť jeho vybavenia. Uvedomujeme si, že pri nákupe dobrého pozemku je častokrát potrebné postupovať rýchlo. Vytvorili sme preto produkt, v rámci ktorého netrvá schvaľovanie úveru dlhšie ako 21 dní, čo je isto parameter priam skvelý. Klient ES môže pri nákupe pozemku vyjednávať z pozície „rýchleho zaplatenia“. To je isto v obchode silný argument.

Úver na pozemok

Žiadni ručitelia

Druhým dôležitým parametrom bolo ručenie za úver. Hľadali sme riešenie, kde nebudete potrebovať žiadnych ručiteľov. V programe Úver na pozemok nepotrebujete žiadnych ručiteľov ani ručenie nehnuteľnosťou. Celá príprava úveru je po administratívnej stránke jednoduchá a rýchla.

Žiadne poplatky

Určite Vás poteší, že klienti ES sú v rámci tohto úveru oslobodení od poplatku za vybavenie úveru.

Úver na pozemok

Príklady využitia

Úver na pozemok

1. Najčastejšie tento produkt využívajú práve klienti, ktorí vlastnia byt, ktorého predajom neskôr zaplatia pozemok. Taký klient získá dostatok času na dobrý predaj bytu.

2. Druhou skupinou klientov, ktorí program využívajú, sú klienti bez prostriedkov na nákup pozemku, ktorí cenu pozemku neskôr splácajú spoločne s domom v rámci hypotekárneho úveru (najčastejšie Mladá rodina). Taký klient zakúpi pozemok prostredníctvom programu Úver na pozemok.

Pri vybavovaní úveru na dom je potom hypotekárny úver zvýšený o cenu pozemku.

Hypotéka teda neskôr nahradí na začiatku využitý Úver na pozemok.

Tento postup prináša výraznú úsporu oproti variante, pri ktorej sa na nákup pozemku od začiatku pripravuje hypotekárny úver.

Obmedzený počet klientov

Záujem o tento program je obrovský. Z tohto dôvodu môžeme uspokojiť len obmedzené množstvo klientov. O aktuálnych možnostiach využitia tohto programu sa informujte u svojho manažéra projektu.