Plus

Ku všetkým našim programom potom pridáme ešte jedno plus. Program PLUS. Plus pre Vašu maximálnu spokojnosť. Vaša spokojnosť je našou radosťou.

garant

Daniela Kantnerová

garant programu Plus

info@ekonomicke-stavby.sk

„Vzájomná kombinácia programov urýchľuje cestu k vlastnému bývaniu.“

Skvelá cena

Ekonomické stavby vznikli preto, aby stavali svoje domy za skvelé ceny. Toto poslanie nesieme aj vo svojom názve. Veľkým množstvom odobraného materiálu a prísnou platobnou disciplínou tlačíme ceny výrobcov materiálov na najnižšie možné ceny. Nakupujeme materiál za nižšie ceny ako je nákupná cena stavebnín. Úspory oproti obvyklým cenám sú u nás často až o 40% nižšie. Ekonomické stavby si na svoje domy uplatňujú výrazne nižšiu maržu ako ostatní veľkí stavitelia. Naša pridaná hodnota na domoch je často štyrikrát nižšia, ako sú obvyklé sadzby. Celá štruktúra ES tak funguje veľmi efektívne. Z dôvodov veľkých úspor v nákupoch materiálov a nízkej vlastnej marže Vám potom Váš dom staviame za skvelé ceny. Naše ceny sú často nižšie alebo rovnaké ako ceny malých firiem. Dostávate tak servis a istotu veľkej spoločnosti za skvelú cenu domu.

Plus
Plus

Hodnotenie pracovníkov

Ekonomické stavby majú veľmi prepracovaný systém odmeňovania všetkých svojich pracovníkov. Výška odmien závisí nielen od množstva vykonanej práce, ale tiež na hodnotení, ktoré dostávame od našich klientov. Každé tri mesiace žiadame svojich klientov o jednoduché zhodnotenie prideleného manažéra a na základe priemernej známky potom príslušný manažér získa zodpovedajúcu štvrťročnú odmenu. Hodnotenie je rovnaké ako v škole. Viac ako 90% našich klientov hodnotí prácu ES známkou 1. Odmeňovanie pracovníkov v závislosti na Vašej spokojnosti vedie k úžasnej motivácii pracovať čo najlepšie. Ide o spravodlivý a čestný model, ktorý teší nielen našich klientov, ale aj pracovníkov ES.

Klientské prostredie

Skvelým pomocníkom bude pre Vás naše unikátne klientské prostredie na internete. Vytvorili sme výborné klientské prostredie, ktoré Vám veľmi zjednoduší komunikáciu, potrebnú k stavbe domu. V tomto klientskom prostredí uvidíte harmonogram svoje stavby. Môžete sledovať, na ktorej úlohe sa aktívne pracuje, ako sa dodržujú termíny podľa predpísaného harmonogramu prípravy stavby a stavby samotnej. Pomocou klientského prostredia môžete veľmi spoľahlivo komunikovať s jednotlivými pracovníkmi Vášho tímu. Systém zaznamenáva kompletnú históriu. V prípade potreby podpory môžete vo svojom klientskom prostredí urgentne kontaktovať riaditeľa spoločnosti. V neposlednej rade nájdete v klientskom prostredí všetky potrebné doklady Vašej stavby.

Plus

Riaditeľ na vašej strane

Vždy sme sa snažili byť „o krok ďalej“ a vypočuť želania našich klientov. Naše služby vždy dôsledne upravujeme na základe poznatkov od Vás, klientov Ekonomických stavieb. Preto má každý klient možnosť kontaktovať riaditeľa Ekonomických stavieb, pána Aleša Urbánka so svojimi podnetmi, či pripomienkami. Spôsoby komunikácie sú e-mailom, telefonicky alebo je možnosť dohovoriť i osobné stretnutie. Táto priama linka umožňuje pomôcť vo chvíli, keď to je potrebné. V Ekonomických stavbách bude riaditeľ spoločnosti vždy na Vašej strane. Je pripravený poskytnúť Vám svoju podporu e-mailom a napomôcť pri riešení prípadných problémov.

Plus