program Chytrý nájom

Zaplatiť v produktívnom veku svoju nehnuteľnosti a odchádzať do dôchodku s bývaním „vo svojom“ je logická túžba väčšiny rozumných ľudí.

Program Chytrý nájom Vám túto možnosť prinesie aj keď v banke hypotéku z rôznych dôvodov nedostanete.

Zatvorili vám v bankách dvere? V ES vám ich otvoríme.

„Áno, pripravili sme program financovania pre klientov, ktorých banky nechcú. V programe Chytrý nájom je možné financovať dom bez akejkoľvek lustrácie a bez preukazovania príjmov.“

garant programu

Andrea Hudecová

garant programu Chytrý nájom

a.hudecova@ekonomicke-stavby.sk

 • V tomto programe získáte:
 • Program Chytrý nájom Vám túto možnosť prinesie aj keď v banke hypotéku nedostanete.
 • Nezostať celý život v podnájme.
 • Vytvoriť si svoj majetok.

Vytvoriť majetok, ktorý vás chráni

Splácať celý život nájomné môže byť veľmi nebezpečná stratégia. Platením nájomného hrozí, že sa v dôchodkovom veku spolu stretnú vysoké nájomné a nízky dôchodok. Väčšina ľudí sa tak usiluje o možnosť namiesto nájomného splácať svoj vlastný majetok.

 • Ak splácate svoje, zažívate dva pozitívne prúdy:
 • Prvý skvelý prínos je, že splácanie raz skončí a Vy už ďalej bývate zadarmo.
 • Druhý pozitívny a snáď ešte dôležitejší bonus je neustále zvyšovanie hodnoty nehnuteľností. Nehnuteľnosti v Európe v Česku aj na Slovesnku každý rok významne zvyšujú svoju hodnotu. A to aj nehnuteľnosť, ktorú splácate. Kto si zaobstaral pred piatimi rokmi dom za 120.000 eur, je majiteľom dnes nehnuteľnosti s hodnotou často dvojnásobnou.

Pokiaľ by ste namiesto svojej nehnuteľnosti platili nájomné, žiadna z týchto zásadných hodnôt Váš život neovplyvní. Platenie nájomného nikdy neskončí. A nijako nezbohatnete na tom, že Vášmu domácemu rastie hodnota bytu, ktorý Vám prenajíma.

Splácať vlastnú nehnuteľnosť je preto obvyklá cesta k bohatstvu. Platiť nájomné je pre mnohých naopak cesta k chudobe.

Splácajte svoj dom platením nájomného

Sú klienti, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu získať v banke vlastnú hypotéku. Aby sme aj týmto klientom otvorili možnosť splácať svoju nehnuteľnosť namiesto platenia nájomného, otvorili sme program Chytrý nájom. Program, kde pravidelným platením nájomého svoj dom postupne zaplatíte a ten sa tak stane Vaším majetkom.

Chytrý nájom

Ako program funguje?

Vyberiete si pozemok, ktorý overíme a pre Vás kúpime.

Zaplatíte 15% z hodnoty domu a pozemku. Zaplatenie vlastných 15% nákladov je nevyhnutná podmienka tohto programu.

Na Vami vybranom pozemku postavíme Vami zvolený dom. Počas stavby nič neplatíte.

Nasťahujete sa a platíte mesačné nájomné.

Kedykoľvek môžete mimoriadnou splátkou svoj dom doplatiť.

Pokiaľ nevyužijete možnosti predčasného splatenia, platením nájomného za 30 rokov cenu domu úplne umoríte.

30 rokov alebo len dočasne

30 rokov platením nájomného svoj dom úplne zaplatíte a stanete sa tak majiteľom nehnuteľnosti, v ktorej bývate. Do dôchodku tak pôjdete bez nájomného, bávate vo svojom a s veľkou hodnotou zaplatenej nehnuteľnosti.

Program však tiež môžete využiť ako dočasné riešenie aktuálne nepriaznivej situácie.

Prevažná väčšina klientov, ktorí program Chytrý nájom využila svoj dom odkupuje po piatom roku platenia nájomného. Prekážky, ktoré na začiatku bránili hypotéke už v tom čase bývajú vyriešené. A prechod do bežnej hypotéky je tak logicky a v programe Chytrý nájom možný.

Chytrý nájom

Nižšie nájomné ako je obvyklé

Splátka v programe Chytrého nájmu je o cca 30% vyššia ako splátka hypotéky. A zároveň je splátka Chytrého nájmu významne nižšia ako je bežné nájomné porovnateľnej kvality bývania.

Teda splácať svoju nehnuteľnosť namiesto platenia nájomného nie je prekvapivo drahšie. Je to v prevažnej väčšine miest SR lacnejšie.

Váš vklad 15% ceny

Kúpiť pre Vás pozemok, postaviť na ňom dom a následne 30 rokov čakať, kým sa nám vložené prostriedky vrátia je pre nás extrémne náročné. Preto u každého klienta vždy preferujeme na prvom mieste možnosť jeho vlastnej hypotéky. Až tam, kde hypotéka možná nie je, volíme ako riešenie poslednú záchranu program Chytrý nájom.

Aby sme pozemky kupovali a domy stavali len pre klientov, ktorí svoje bývanie myslia vážne je v tomto programe obsiahnutá vstupná záloha klienta 15 %, prípadne vlastný pozemok klienta v podobnej hodnote. Použiť program Chytrý nájom bez tejto vstupnej zálohy nie je možné.

Ak preferujete riešenie bez použitia vlastných úspor odporúčame program Nulová hotovosť.

Chytrý nájom

Negatívne registre ani insolvencia nie sú prekážkou

V tomto programe nedochádza k žiadnemu overovaniu registrov. Teda úplne žiadny záznam v registri tu nemôže byť prekážkou.

Podmienkou programu je riadna starostlivosť o dom. A perfektná platobná disciplína pri platení nájomného.

Na využitie programu nebráni žiadny typ záznamov v registroch. Program nie je v kolízii s insolvenciou. A nie je postihnuteľný exekúciami.

 • Program Chytrý nájom prevádzkujeme viac ako desať rokov, pomáha v rozličných životných situáciách. Najčastejšie program využívajú klienti s niektorým z týchto zadaní:
 • Nepreukázateľné príjmy
 • Nevyrovnaný majetok pri rozvode, kedy nie je možné nadobúdať nový majetok
 • Situácia, kedy klient nechce byť dohľadateľný v katastri nehnuteľností
 • Vážne záznamy v registroch
 • Insolvencia a exekúcia