Vrátenie domu

Aby sme Vám vedeli priniesť naozaj bezpečnú cestu, museli sme sa pripraviť aj na situácie vopred nepredstaviteľné. Môže v živote človeka nastať situácia, kedy potrebuje kúpený dom vrátiť späť? Napríklad po piatich rokoch užívania? Alebo po pätnástich? Áno, môže.

garant

Jana Kováčová

garant programu Vrátenie domu

j.kovacova@ekonomicke-stavby.sk

„Až náročná situácia ukáže kvalitu vzťahov okolo nás. Prajem si, aby práve v takej chvíli sa vzťah klienta s ES ukázal byť vzťahom mimoriadnym.“

Prekvapivo na takúto možnosť doteraz služba žiadneho staviteľa nepamätala. V Ekonomkách, v snahe hľadať tú najlepšiu možnú službu, sme aj možnosť vrátenia domu pripravili.

Dať istotu

Milujeme, keď navštevujeme svojich klientov a vidíme šťastné rodiny v našich domoch. Nechceme, aby Vám túto radosť kazilo premýšľanie, čo by bolo, keby... Keby som prišiel o prácu? Keby som sa musel presťahovať? A je aj mnoho iných keby.

Aby ste si mohli radosť zo svojho domu užívať naplno, dáme Vám istotu. Istotu, že za vami celou silou veľkej značky stojíme aj v prípade, že prídu zmeny, ktoré dnes nikto vidieť nemôže.

Dáme Vám istotu možnosti vrátiť dom, ak by sa Vaše okolnosti zmenili.

Vrátenie domu
Vrátenie domu

Možnosť vrátenia domu

97% klientov nemá po dobu trvania hypotéky vážne problémy so splácaním. To je skvelé. Pre tie zvyšné 3% sme priniesli možnosť dom veľmi výhodne vrátiť, umoriť tak hypotéku a získať späť väčšinu zaplatených peňazí za splácanie domu. Ak by teda nastali nečakané zmeny vo Vašom živote, môžete svoj dom vrátiť do ES a v okamihu svoju situáciu urovnať. Vrátime Vám späť celú cenu domu, ktorú ste zaň zaplatili, zníženú len o veľmi malú amortizáciu za každý rok užívania. Podľa miery opotrebenia sa amortizácia pohybuje do 1,5% ročne.

Okamžite tak vyplatíme dlh banke, aby sme Vás uchránili pred prípadnými sankciami za nesplácanie hypotéky. A Vám sa vráti väčšina peňazí, ktoré ste banke za bývanie zaplatili.

Príklad použitia

Klientka Petra so svojim partnerom s nami postavila pred štyrmi roky nádherný dom Katka 12 za 102 000 Eur na pozemku za 38 000 Eur. Bohužiaľ po štvorročnom užívania domu Petra zistila, že partner nie je tým, kým myslela, že bude. Sama v splácaní domu pokračovať nechcela, navyše sa rozhodla vrátiť za rodičmi na rodné východné Slovensko.

Petra nás požiadala o pomoc. Situácia bola náročná, keď pôvodný partner zmizol aj so spoločnými úsporami.

Bez odkladu sme teda aktivovali protokol pomôcť programom Vrátenie domu. Zaplatili sme dve dlžné splátky banke a dohovorili, že nebudú zapísané v Petriných bankových registroch.

Neskôr sme od Petry kúpili dom späť. Petra sa o dom celú dobu vzorne starala. Takže amortizácia z pôvodne zaplatenej ceny bola len 2,2%. Petre sa tak vrátila veľká väčšina zaplatených peňazí a dlh k banke bol vysporiadaný.

Keď sme amortizáciu rozpočítali na mesiace užívania domu, bývala Petra za 52 Eur mesačne.

Celý príbeh nakoniec dospel ku krásnemu koncu. Pre Petru a jej nového partnera pripravujeme stavbu nového domu v rodných Košiciach. A už sa tešíme, že dom nestaviame pre dvoch, ale pre troch.

Vrátenie domu

Skúšobná prevádzka programu

Program beží v skúšobnej prevádzke. Niektoré podmienky môžu prejsť úpravou. Vyhradzujeme si právo odmietnuť túto službu v prípade, že by dom klienta bol mimoriadne zle udržiavaný, či z iných závažných dôvodov.

Program nie je verejnou ponukou ani povinným záväzkom spoločnosti.

Ďalšie výhody tohto programu Vám pomôže pochopiť naše video
Do hĺbky – Vrátenie domu.