¨
Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie
garant

Jana Kováčová

garant programu Vrátenie domu

j.kovacova@ekonomicke-stavby.sk

"Náročná situácia ukáže kvalitu vzťahov okolo nás. Želám si, aby práve v takej chvíli sa vzťah klienta s ES ukázal byť vzťahom mimoriadnym."

Možnosť vrátiť dom

Milujeme radosť, ktorú naše domy prinášajú rodinám klientov. Je úžasné, keď mnoho rokov v rámci servisných prehliadok navštevujeme svojich klientov a sledujeme, aká je radosť z dobrého bývania trvalá. Je úžasné vidieť, ako dobrý dom prispel k ich spokojnému životu.

Premýšľame často, ako ešte viac spríjemniť životy svojich klientov v našich domoch. „Dajte nám istotu, že budeme mať prácu.“ „Dajte nám istotu, že sa nebudeme musieť sťahovať inam.“ Hoci želanie klienta bolo povedané s úsmevom, priviedlo nás k silnej myšlienke.

Prevažná väčšina našich klientov po celý dlhý život žiadne záchranné koleso nepotrebuje. Len u 4 % klientov sme museli doteraz riešiť pomoc s hypotékou pri naliehavej situácii v rodine. Väčšina klientov sa teda nedostáva do problémov so splácaním úverov. Napriek tomu žijú svoje životy s malou neistotou, čo by sa dialo, ak by došlo k veľkej zmene. A práve tu sme našli priestor pre mimoriadnu službu našim klientom.

Nevieme našim klientom priniesť istotu stáleho zdravia. Nevieme ani priniesť istotu stálej práce. Čo však vieme, je priniesť istotu záchrannej siete, ak by nečakaná situácia nastala. Pre pokoj svojich klientov sme vytvorili program, v ktorom je možné vrátiť dom v prípade nečakanej životnej situácie.

Vrátenie domu

Nízka amortizácia

Vrátenie domu

Dom je možné do ES vrátiť aj po veľmi dlhej dobe. Zámerne sme nenastavili žiadne časové obmedzenie tejto služby. Služba je otvorená všetkým klientom, ktorí svoje domy postavili s ES a jednalo sa o kompletnú stavbu domu.

Užívaním domu prirodzene dochádza k postupnému opotrebovaniu niektorých častí. Aj napriek tomuto sme schopní na naše domy nastaviť len veľmi malú amortizáciu, priemerne 1,5 % ročne. Domy, ktoré sú klientmi výborne udržiavané, odkupujeme s amortizáciou ešte významne nižšou.

Nízka alebo nulová amortizácia spojená s veľkou rýchlosťou celého procesu spätného predaja domu do ES potom robí z tohto programu naozaj mimoriadnu oporu do daždivých dní.

Vysporiadanie s bankou

Rovnako ako pri iných našich programoch, tiež v prípade vrátenia domu poskytneme službu vyrovnania sa s bankou. V takom prípade rokujeme s bankou a dohadujeme najlepšie podmienky ukončenia hypotéky. Pri týchto rokovaniach využívame svoje silné postavenie v bankách a zvyčajne sa nám darí dohodnúť výhodné podmienky pre ukončenie zmluvy.

Skúšobná prevádzka programu

Program je v skúšobnej prevádzke. Niektoré podmienky môžu prejsť úpravou. Vyhradzujeme si právo odmietnuť túto službu v prípade, že by dom klienta bol mimoriadne zle udržiavaný či z iných závažných dôvodov. Program nie je verejnou ponukou ani povinným záväzkom spoločnosti.

Vrátenie domu

Príklady použitia

Klientka Petra s nami pred tromi rokmi postavila dom, kde celková cena s pozemkom predstavovala 126.000 €. O dom sa celú čas veľmi pekne starala. So správnou údržbou Petre pomohol aj program servisných prehliadok ES. Po troch rokoch života v dome sa Petre úplne zmenil život. Odišla za novým partnerom a za novou prácou ďaleko od miesta pôvodného bydliska. Petra využila našu ponuku a ES dom odkúpili späť.

Tým, že bol dom dobre udržiavaný a Petra čiastočne okolo domu vybudovala peknú záhradku, bola amortizácia domu za tri roky určená na 2,2 %. Pri odkúpení domu sme ukončili a vysporiadali tiež Petrinu zmluvu s bankou. Využili sme svoj dobrý vplyv v banke a úplne oslobodili Petru zo sankcie za predčasné splatenie úveru. Petrin pôvodný zámer, žiť so svojím synom vo vlastnom dome, sa nakoniec nenaplnil. Dnes žije v dome svojho partnera a svoj dom tak už nepotrebuje. Nečakaná a veľká zmena však nebola v tomto prípade pre Petru žiadna ekonomická pohroma. Využila možnosť dom vrátiť do ES. Vďaka nízkej amortizácii stálo Petru bývanie vo veľkom dome len 77 € mesačne.

Petra žije spokojný život. V ES sme radi, že sa naplnila naša filozofia zostať klientovi partnerom aj mnoho rokov po dokončení stavby domu. Pomôcť, keď je pomoc treba, má pre nás veľký zmysel.

Vrátenie domu

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov