Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie
garant

Peter Takáč

garant programu Servisné prehliadky

p.takac@ekonomicke-stavby.sk

"Svoje domy neopúšťame. Pravidelnou starostlivosťou predĺžime životnosť domu na dvojnásobok."

Naša práca v Ekonomických stavbách má hlbší rozmer. Veríme, že skvelou prácou môžeme robiť ľudí okolo seba spokojnejšími, a tým aj šťastnejšími. Premýšľali sme, ako pre svojich klientov zostať užitoční aj po odovzdaní nového krásneho domu. A tak vznikol súbor programov pre bývajúcich klientov a v ňom aj program Servisné prehliadky.

Záruka 10 rokov

Staviame domy v mimoriadnej kvalite a preto Vám môžeme priniesť celkom mimoriadnu dĺžku záručnej doby. Užívajte si naše domy v radosti a bez obáv. Poskytneme Vám na hlavné stavebné práce Vášho domu na Slovensku mimoriadnu záručnú dobu 10 rokov. Veríme, že aj tento náš servis prispeje k Vášmu šťastiu.

Servisné prehliadky

Pravidelná prehliadka

Súčasťou programu je pravidelná bezplatná ročná prehliadka Vášho domu. Túto službu budeme poskytovať pre každý odovzdaný dom počas minimálne 30 rokov.

Pravidelne jeden krát za rok Vás bude kontaktovať Váš manažér stavby pre vykonanie servisnej prehliadky. Bude to rovnaký kolega, ktorého poznáte zo stavby domu. Počas prehliadky starostlivo prezrie Váš dom. Pri prehliadke hľadáme všetky závady, aj tie drobné, ktoré by neriešené včas mohli neskôr viesť k väčšej oprave. Pravidelné servisné prehliadky dramaticky zvyšujú životnosť domu.

Servisné prehliadky

Opravy

Servisné prehliadky

Už žiadna nutnosť nahlasovania záručných opráv. Aktivita prechádza na nás. Pokiaľ v priebehu servisnej prehliadky zistíme nutnosť opravy, zabezbečíme sami všetko potrebné. Nemusíte teda behať okolo domu a hľadať čísla, kam zavolať v prípade závady. Manažér stavby sa Vám sám ohlási a sám zabezpečí všetko pre perfektnú kondíciu Vášho domu.

Nastavenie domu

V dome sa nachádzajú niektoré prvky, ktoré vyžadujú pravidelnú starostlivosť a nastavenie. Typickým príkladom sú okná alebo vykurovací systém. V rámci každej servisnej prehliadky Vám zrealizujeme bežné nastavenie týchto častí. Bez ohľadu na to, či je dom v záručnej dobe alebo nie, sú tieto práce, rovnako ako servisná prehliadka, poskytované úplne zadarmo. Je pre nás dôležité, aby ste sa vo svojom dome cítili dobre. Radi k takému pocitu prispejeme tým, že Vás zbavíme drobných starostí.

Servisné prehliadky

Krásne domy

Sme presvedčení, že domy so servisnou prehliadkou budú svojím stavom a kondíciou výrazne vyčnievať nad väčšinu domov bez tejto služby. Želáme si, aby naše domy boli tie najlepšie na ulici teraz a ešte viac za dvadsať rokov. Želáme si, aby Vás dom od Ekonomických stavieb tešil už navždy.

Tabuľka záručných lehôt

Stavebná časť domu - záručná lehota 10 rokov
V tejto záruke sú zahrnuté

 • základy domu
 • murivo
 • strop
 • krov
 • strecha

Vedľajšie konštrukcie - záručná lehota 5 rokov
V tejto záruke sú zahrnuté

 • okná
 • vchodové dvere
 • brána
 • hrubé rozvody inštalácií
 • dlažby
 • obklady
 • sanitárna keramika
 • vnútorné schodisko
 • vzduchotechnika

Interiéry a technológie - záručná lehota 3 roky
V tejto záruke sú zahrnuté

 • omietky
 • zásuvky
 • vypínače
 • batérie
 • kotol
 • bojler
 • vnútorné dvere
 • plávajúce podlahy
Servisné prehliadky

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov