Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie
garant

Jan Černý

garant programu Kvalita

j.cerny@ekonomicke-stavby.cz

"Čo robíme, robíme dobre."

Materiál

Z dlhodobého pohľadu na kvalitu je použitý materiál rozhodujúcim kritériom kvality. Rôzni reklamní experti sa snažia slovenskému trhu vsugerovať myšlienku, že i alternatívne technológie, najčastejšie betón a drevostavby, môžu byť rovnako kvalitné ako murované domy. Tieto tvrdenia sú unikátom slovenského trhu, keď po celom svete sa bežne stretnete s myšlienkou, že drevostavba je menej kvalitná a stojí polovicu z ceny murovaného domu.

Ekonomické stavby nie sú výrobcom žiadneho materiálu. Sme nezávislí a môžeme pre svoje domy voliť ľubovoľné technológie. Nevyrábame panely a nemusíme teda hlásať, že panel je pre rodinný dom dobrý. Nie sme výrobcom drevostavieb a môžeme si teda vytvárať slobodný názor na každú z možných technológií. Poznali sme všetky dostupné technológie rodinných domov. Skúmali sme kvalitu domov rôznych stavebných technológií po desiatich a dvadsiatich rokoch.

Všetky naše poznatky viedli k hlbokému presvedčeniu, že výrazne najvyššiu kvalitu domu prinášajú presné murované technológie. Keď je kvalita pre nás podstatou, budeme v ES vždy stavať len domy murované, ktoré svoju kvalitu ponesú skutočne dlhú dobu.

Kvalita

Proces

Na slovenskom trhu každý rok vznikajú a zanikajú stovky nových stavebných firiem. V ES dobre a dlho poznáme svojich dodávateľov a výrobné skupiny. S väčšinou z nich pracujeme už 11 rokov. Počas tejto doby sme spoznali a pre svoje stavby si ponechali len tých najlepších pracovníkov. V ES všetci pracujeme v úlohách. Odmenu prinesie len práca dokončená a klientovi odovzdaná v najvyššej kvalite. Prípadné opravy či odstraňovanie nedorobkov neprinášajú žiadnu odmenu. Tento jednoduchý princíp zásadne zmenil pohľad pracovníkov stavieb na kvalitu.

Dobrá stavba sa nezaobíde bez perfektnej viacvrstvovej kontroly. Vašu stavbu tak nezávisle na sebe budú kontrolovať staviteľ, manažér stavby, výrobný riaditeľ a tím hlavného stavebného dozoru.

Náš systém riadenia kvality podlieha prísnej norme ISO 9001 a bol nezávislými auditormi opakovane označený za vynikajúci. Veríme, že aj Vás potešíme výbornou kvalitou našich stavieb.

Kvalita

Posudok súdneho znalca

Kvalita

Pre totálnu istotu našu i Vašu potom necháme kvalitu každej stavby posúdiť nezávislým súdnym znalcom. S domom Vám tak odovzdáme tiež znaleckú doložku potvrdzujúcu perfektnú kvalitu stavby. Sme prvým a doteraz jediným staviteľom rodinných domov na Slovensku, ktorý sa k tomuto prísnemu stupňu kontroly odhodlal.

Stabilita

Ekonomické stavby ČR boli v roku 2011 zaradené medzi 100 najstabilnejších spoločností. Získali sme rating AA – vynikajúci. Tento rating označil stabilitu a dlhodobú prosperitu spoločnosti na najvyššej možnej úrovni. Veľmi si toto ocenenie vážime. Stabilita je dôležitá aj pre našich klientov. Súčasťou dodávky domu je tiež poskytnutie záručného a pozáručného servisu. Aj malé závady môžu niekedy znamenať veľké náklady na opravu.

V stavebníctve je veľmi časté, že firmy rýchlo vznikajú a zanikajú. Vysoký rating stability Vám, Vážení klienti, garantuje, že ES tu budú aj o niekoľko rokov pripravené poskytnúť Vám záručný či pozáručný servis.

Kvalita

Záruka 10 rokov bez príplatku

Kvalite svojich domov veríme. Preto ponúkame ku každému domu štandardnú záruku 10 rokov. Môžete si tak užívať svoj dom s najdlhšou zárukou na slovenskom trhu.

Servisné prehliadky

Pomáhame našim klientom s údržbou domu a pravidelne realizujeme servisnú prehliadku domu. Servisné prehliadky neobmedzujeme na záručnú dobu, ale pokračujeme v nich aj po skončení záruky. Naši klienti túto službu milujú.

Kvalita

Ocenenia ES

Ekonomické stavby sú v odborných kruhoch vnímané ako priekopník kvality a rozsiahlej služby klientom. Toto naše renomé tak prináša niektoré ocenenia, ktorými sa Vám radi pochválime.

AA stability - sme stabilným partnerom

V roku 2011 získali Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý najvyšší z možných ratingov AA – vynikajúci. V roku 2012 sme tento certifikát úspešne obhájili. Táto certifikácia vyjadruje nezávislý pohľad na celkovú bonitu a stabilitu spoločnosti. Ekonomické stavby boli zaradené medzi najstabilnejšie české spoločnosti. A ide o mimoriadne významné ocenenie rozvoja ES.

12 rokov pod prísnym dohľadom

Už v roku 2005 sme úspešne certifikovali zavedenie normy kvality ISO 9001, ktorú následne v každom ďalšom roku úspešne s vysokým hodnotením obhajujeme. Norma ISO 9001 je v našom odbore najprísnejšou kvalitatívnou normou. V stavebníctve nie je vyšší štandard ako táto norma.

Kvalitná firma – nezávislé certifikáty spokojnosti

V roku 2010 sme v Českej republike získali značku kvalitná firma. Na Slovensku sme potom túto certifikáciu zrealizovali v roku 2012. Tomuto oceneniu predchádzal audit spokojnosti náhodne vybraných klientov toho daného roka. Naša spoločnosť získala hodnotenie známkou 1,21, čo je považované za vynikajúci výsledok. Hodnotenie klientov je pre nás vždy najvyšším parametrom. V rokoch 2013 a 2014 sme certifikáciu obhájili opäť s vynikajúcim výsledkom a hodnotením našich klientov.

Firma roku 08 a 09 na poľskom trhu
- naša ponuka je oceňovaná

Skutočne jedinečný úspech sme získali na poľskom trhu, kde Ekonomické stavby boli dvakrát po sebe vyhlásené za firmu roka. Boli sme prvou zahraničnou spoločnosťou, ktorá sa stala Firmou roka, a sme doteraz jedinou spoločnosťou, ktorá toto ocenenie obhájila dvakrát po sebe.

Titul Firma roka je v Poľsku vydaný pod záštitou Inštitútu filozofie a sociológie poľskej Akadémie vied. Zdôvodnenie výberu ES Firmou roka prinieslo milé ocenenie: Inštitút filozofie a sociológie skúmal zmluvy jednotlivých spoločností a zmluvy ES určil ako najférovejšie na trhu. Veľmi vysoko bol ocenený pozitívny, ústretový prístup k zákazníkom a výnimočné etické spôsoby komunikácie. Tieto dôvody uprednostnili ES v Poľsku pred ostatnými firmami, určite tiež výbornými spoločnosťami, aby sme titul získali. Toto ocenenie si veľmi vážime, rovnako ako ostatné úspechy.

Najvyššia kvalita
- Quality International 2012

Stali sme sa laureátom ocenenia „Najvyššia kvalita Quality International 2012“ v kategórii QI – najvyššia kvalita riadenia. Certifikát nám bol udelený za maximálnu snahu o uskutočňovanie a propagáciu kvality vo všetkých oblastiach podnikania. Ide o súťaž, ktorú vypisuje Ministerstvo pre miestny rozvoj Poľskej republiky, v súčinnosti s Poľskou agentúrou pre rozvoj a podnikanie a klubom Poľské fórum ISO 9000 pod názvom Najwyższa Jakość Quality International 2012.

ISO 14001:2004

V roku 2007 sme pristúpili k norme ochrany životného prostredia ISO 14001. Nájdenie rovnováhy medzi spotrebou zdrojov, zaťažením životného prostredia a úspechom v podnikaní považujeme za základnú zodpovednosť každej spoločnosti. Iba úspech, ktorý nezaťažuje nasledujúce generácie, považujeme za správny.

Dom roka 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 a 2016 - ponúkame skvelé domy

Naše domy sú pravidelne oceňované v Česku, na Slovensku aj v zahraničí. Ekonomické stavby získali v roku 2015 ocenenie Dom roka od čitateľov časopisu Môj dom v kategórii Katalógové domy murované (dom Katka 33) a kategóriu Katalógové domy (dom Lukáš 14).

Dom Lukáš 15 bol odbornou porotou vybraný ako TOP dom roku 2015 časopisu DOM & ZÁHRADA v kategórii domov do 100 m2 zastavanej plochy domu.

Vyberte si vlastné riešenie domu a upravte si ho podľa seba. S nami si môžete naprojektovať a postaviť najlepší dom roka. A to je vynikajúce.

Kvalita

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov