Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie
garant

Alena Peťková

garant programu Istota

pravnik@ekonomicke-stavby.sk

Postupné platby

V ES je samozrejmé, že svoj dom platíte postupne v jednotlivých primeraných zálohách. Ako Vám postupne dom dokončujeme, uvoľňujete postupne ďalšie zálohy na stavbu. Tento princíp Vám tak prinesie úplnú kontrolu nad svojimi prostriedkami a nad priebehom stavby. Rozdelenie ceny domu do postupných záloh je pre nás samozrejmosťou a táto služba nie je nijako spoplatnená.

Možnosť zaplatiť svoj dom po úplnom dokončení domu

Niektorí klienti ocenia možnosť svoj dom platiť až po úplnom dokočení stavby. Túto možnosť nájdete v programe Pohodová stavba.

Viac viď program POHODOVÁ STAVBA

Notárska úschova

Niektorí klienti ocenia možnosť svoj dom zaplatiť až po dokončení. Aj túto možnosť sme pre Vás pripravili. Môžete využiť možnosť notárskej úschovy. Cenu domu uložíte u notára. Ten následne uvoľní príslušnú platbu pri dokončení hrubej uzatvorenej stavby a pri dokončení a odovzdaní celého domu.

Istota

Záchranná brzda – prerušenie hypotéky

Veríme, že niektoré naše služby nebudete potrebovať. Napriek tomu pre absolútnu istotu sme pre Vás pripravili mechanizmus, ktorým Vám umožníme v prípade nečakaných situácií prerušiť na dva roky splácanie hypotéky.

Žijeme so svojimi klientmi. Tak dnes už vieme, že v živote rodiny môžu nastať nepredvídateľné situácie, kedy odloženie splácania hypotéky môže značne pomôcť v ich riešení. Táto služba je na slovenskom trhu unikátna, len pre klientov ES.

Istota

Garancia pevnej ceny

Istota

Od prvej minúty do odovzdania domu Vám garantujeme pevnú cenu domu. Akákoľvek zmena ceny domu môže prebehnúť výhradne na Vašu žiadosť a po Vašom písomnom súhlase. Garancia pevnej ceny je jednou z najväčších výhod, ktoré Vám ES na slovenskom trhu prinášajú.

Možnosť vrátenia domu

Mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia. Pripravili sme pre svojich klientov skutočne mimoriadny program, ktorý Vám umožní vrátiť svoj dom späť do ES, pokiaľ sa zásadne zmení Vaša životná situácia.

Viac viď program VRÁTENIE DOMU

Možnosť vymeniť svoj dom

Ďalšia z našich mimoriadnych služieb je možnosť výmeny domu za iný. Počas života sa môžu zmeniť Vaše potreby na bývanie. Či už potrebujete svoj dom úplne na inom mieste, alebo potrebuje úplne iný dom, ako klient ES máte šťastie. V našom programe VÝMENA DOMU Vám veľmi pohodlne pomôžeme potrebu zmeny ľahko zvládnuť.

Viac viď program VÝMENA DOMU

Istota

Atlas referencií

Výbornou možnosťou je stretnúť sa s už bývajúcimi klientmi. Vidieť ich domy a hovoriť o ich ceste k vlastnému domu. Každý rok pre Vás pripravujeme 160 adries našich klientov, ktorí už bývajú. Využite túto mimoriadnu príležitosť získať ucelené informácie priamo od zdroja.

Viac viď program ATLAS REFERENCIÍ

Istota

Rating AA

Za tri roky odišlo z trhu vyše 4 000 stavebných spoločností. Spoločnosť, ktorá zanikne, nedodrží svoje záväzky záručných opráv. Niektorí z tých málo poctivých odišli aj so zálohami klientov. Dlhá záruka má zmysel len od spoločnosti, ktorá na trhu pôsobí dlhodobo, a ktorá dlhodobo pôsobiť bude. Len v takejto spoločnosti máte istotu spoľahlivého partnera.
V ES staviame domy už šestnásť rokov. Opakovane získavame najvyššie ratingy stability A - výborné či AA - vyníkajúce v Českej republike. Tento rating nás radí medzi 5 % najstabilnejších spoločností v krajine. S ES máte istotu, že na Vaše potreby budeme vedieť reagovať aj po ďalšie roky.

Istota

Záruka 10 rokov

Kvalitný výrobok má sprevádzať kvalitný záručný servis a dostatočne dlhá záruka. V ES pracujeme s najdlhšou záručnou lehotou na slovenskom trhu. Na hlavné časti domu Vám poskytujeme záruku 10 rokov.

Kvalitná firma

Istota

Úplne mimoriadne výsledky dosahujeme v certifikácii známkou kvality Kvalitná firma. Táto certifikačná autorita každý rok kontaktuje našich klientov, aby u nich overovala spokojnosť s našou službou. Sme mimoriadne pyšní na výsledok, keď sme v posledných troch rokoch trikrát dostalli značku Kvalitná firma. Vždy s mimoriadnym posúdením vyváženosti našich klientov, keď 86 % hodnotenia bolo ocenené najvyššou známkou výborne.

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov