Istota

Stavba domu je Vašou veľkou životnou investíciou. A preto musí byť bezpečná. V ES sme venovali veľa rokov vývoju programu Istota, aby sme Vám vedeli ponúknuť robustný program bezpečia.

garant

Alena Peťková

garant programu Istota

pravnik@ekonomicke-stavby.sk

„Kontrola nad priebehom stavby a financovaním je pre Vás dôležitou bezpečnostnou poistkou.“

Najbezpečnějšiu cestu stavby rodinného domu na Slovensku. Bezpečie považujeme za podstatný parameter našej práce. Preto program Istota automaticky priraďujeme ku každej stavbe domu, ktorú pre Vás realizujeme.

Postupné platby

Jedným z troch základných pilierov bezpečnej cesty k domu je postupné platenie domu v závislosti na prebiehajúcej výstavbe. Zatiaľ čo inde sa zaväzujete platiť podľa časového kalendára, v ES sú jednotlivé platby naviazané na postup stavby. Až keď je etapa dokončená, hradíte etapu nasledujúcu.

Princíp postupného platenia Vám dáva dokonalú kontrolu a bezpečie.

Istota

Ste vlastníkmi postaveného

Svoj dom v ES vlastníte, a to vo všetkých fázach stavby. To je ten najdôležitejší pilier bezpečnej stavby, aký Vám prinášame. Obvykle sa stanete vlastníkmi domu až po dokončení stavby, keď ste svoj dom zaplatili. To je postup výhodný pre stavebné firmy. Nebezpečný pre zákazníkov.

V ES vlastníte všetko, čo je na stavbe Vášho domu vykonané. Bez dalších podmienok. Všetko na stavbe domu vykonané je Vašim majetkom. Vlastniť = stavať bezpečne.

Istota

Kvalitné materiály

Aby bola stavba domu bezpečná, je nutné, aby hodnota postaveného domu bola čo najvyššia. Vysoká hodnota domu Vám umožňuje dom dobre predať či vymeniť, keď sa zmení Vaša situácia.

Váš dom teda postavíme z najlepších materiálov, ktoré garantujú vysokú kvalitu a vysokú likvidačnú hodnotu domu. Preto Váš dom staviame ako murovaný, nízkoenergetický, z presných technologií murovania.

Úplne sa vyhýbame drevostavbám a všetkým technológiám, ktoré dramaticky znižujú prípadnú predajnú cenu domu a taktiež jeho životnosť. K Vašemu domu pristupujeme ako k zásadnej životnej investícii. A robíme všetko preto, aby Váš dom bol veľkým osobným majetkom dnes i za 40 rokov.

Istota

Garancia pevnej ceny

Dôležitá, a napriek tomu na Slovensku úplne neobvyklá, je garancia pevnej ceny. V ES Vám garantujeme dodržanie záväznej ceny Vášho domu. Cenu definujeme veľmi presným položkovým rozpočtom, ktorý je pre nás záväzný.

Pevná cena Vám dáva istotu, že peniaze, ktoré si na svoj dom pripravíte či schválite v hypotéke, budú tiež stačiť.

Istota

Stavebný dozor

Na našich stavbách je veľmi prísny stavebný dozor kvality vykonávanej práce. Na každú stavbu vykonávame tiež posudok súdneho znalca, ktorý potvrdí výborné prevedenie Vášho domu. A samozrejmosťou je tiež možnosť vášho vlastného stavebného dohľadu.

Naše stavby kontrolujeme s obrovskou starostlivosťou. Kvalita našich domov nás robí šťastnými a veríme, že urobí šťastnými aj Vás.

Istota

Prerušenie splátok hypotéky

Do registra bezpečia, ktoré Vám týmto programom prinášame, patrí tiež možnosť prerušiť splácanie hypotéky, pokiaľ Vás postihne nejaká nečekaná situácia. Ekonomické stavby majú veľmi silné postavenie u bankových domov. Pokiaľ Vám budeme pripravovať Vašu hypotéku, dokážeme tiež v prípade nutnosti dohodnúť v banke prerušenie splácania hypotéky.

Obvykle sa tento nástroj používa v prípade vážnej choroby, či straty zamestnania. V týchto vážnych situáciách je možné dohodnúť ročné prerušenie splátok. Podmienkou pre prerušenie je vždy vážny dôvod na strane klienta.

Istota

Poistenie straty schopnosti splácať

Súčasťou našich hypoték je tiež poistenie hypotéky. Poistka kryje trvalú či dlhodobú stratu schopnosti splácať hypotéku. V prípade takej situácie hypotéku za Vás spláca poisťovňa.

Ako klient ES dostanete poistenie hypotéky za úplne mimoriadnych podmienok.

Prečítajte si príspevok na blogu generálneho riaditeľa, prečo je hypotéka bezpečná.

Prečo je hypotéka bezpečná, Vám pomôže pochopiť naše video
Do hĺbky – Bezpečná hypotéka.

Istota