Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie
garant

Zuzana Nagyová

garantka programu Atlas referencií

z.nagyova@ekonomicke-stavby.sk

"Stretnutie s reálnym klientom v reálnom dome môže byť prospešnejšie ako celé stránky reklamných textov."

ATLAS REFERENCIÍ je výborný projekt, ktorý našim klientom prináša celkom nový rozmer pri hľadaní správneho domu a staviteľa. Vidieť v skutočnosti vybraný dom a rozprávať sa s reálnymi klientmi o ich skúsenostiach, je úžasná možnosť. Máme radosť, že ju svojim klientom prinášame.

Mapa rozmiestnenia

Mapa rozmiestnenia a typov referenčných domov je dostupná na stránkach ES. Každý záujemca má možnosť si vybrať ľubovoľné miesto – klienta, ktorého by chcel navštíviť. V tejto chvíli je možné si vybrať zo 17 klientov. Je tu možnosť vybrať si dom, ktorý klienta zaujíma, tiež miesto, ktoré nemá ďaleko.

V našom atlase referencií pracujeme s reálnymi klientmi. Nejde o ukážkové domy stavané pre prehliadky. Naše domy sú reálnymi domami reálnych klientov, ktorí v nich žijú svoje životy. Z toho teda pramenia logické obmedzenia, ktoré sme museli do programu zabudovať.

Atlas referencií

Súkromie klientov

Atlas referencií

Chránime súkromie svojich referujúcich klientov. Na mape teda nie sú zverejnené ich presné adresy. Dohodnutie schôdzky je možné iba prostredníctvom manažéra projektu ES, ktorý tiež dohodne presný termín a hodinu návštevy. Schôdzka bez predchádzajúceho objednania nie je možná. Schôdzky budeme poskytovať výhradne klientom, ktorí jednajú o svojej budúcej stavbe v ES. Schôdzku bude možné dohodnúť pri osobnej schôdzke s manažérom projektu.

Do atlasu sme zaradili domy podľa štatistického množstva výskytu. Domy, ktoré sa opakujú najčastejšie, v atlase referencií nájdete najhustejšie rozmiestnené. Veľké individuálne riešené domy v atlase uvádzame málo, pretože tieto riešenia sa väčšinou neopakujú.

Referenčné prehliadky

Takto dohodnuté stretnutie s našim klientom môže priniesť dobrú možnosť si pozrieť riešenie domu, nad ktorým uvažujete. Každý dom ponúka rôzne detaily riešenia. Pri referenčnej prehliadke uvidíte riešenie konkrétneho klienta. Riešenie odskúšané praktickým užívaním.

Atlas referencií

Autentický prínos

Cenné informácie môže priniesť rozhovor s klientom o celom priebehu predstavebnej prípravy a stavby domu. Klienti Vám podajú svoj pohľad na jednotlivé programy ES, ich fungovanie, silné, a tiež ich prípadné slabé miesta. Sme presvedčení, že táto forma referenčných prehliadok prinesie veľký prínos a následne viac radosti pri stavbe vlastného domu.

Tu nájdete Atlas referencií

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov